RYCHLÝ KONTAKT

Lubomír ŠTŮSEK

Jičínská 475

742 58 Příbor

Tel.: +420 732 313 961

E-mail: l.stusek@seznam.cz

Sádrokartony Kopřivnice, Nový Jičín, Ostrava, Fýdek-Místek, Příbor

Sádrokartony Kopřivnice, Ostrava, Nový Jičín, Fýdek-Místek, Příbor - na zakázku Vám zrealizujeme instalaci sádrokartonových konstrukcí, včetně zateplení. Touto činností se zabýváme jiľ řadu let a disponujeme v tomto oboru letitými zkuąenostmi.

Suché stavebnictví, jakoľto sádrokartony, konstrukce a izolace jsou nedílnou součástí montovaných domů a jiných staveb kde je nutno docílit rychlost montáľe a velmi dobré ceny.

V rozvoji bydlení se suché stavebnictví řadí mezi první systémy s nízkými náklady na bydlení. Naąe firma je schopna zajistit výstavbu domů od samotného počástku zaloľení stavby aľ k dokončení posledních prací před nastěhováním zákazníka.

Sádrokartony Ostrava Sádrokartony Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín

Sádrokartonový stavební systém

Sádrokartonový stavební systém - Příbor, Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín. Tento systém umoľňuje vysoce kvalitní rekonstrukce a výstavby objektů od sklepa po střechu. Nízká hmotnost systémových konstrukcí nezvyąuje zatíľení nosné struktury objektu. Instalace a sítě je moľné vést v dutinách stropů a stěn.

Osvědčená metoda suché výstavby urychluje a zkracuje dobu výstavby a umoľňuje okamľité vyuľití zrekonstruovaných prostor. Pomocí systémových profilů z pozinkované oceli upevněných k podlaze, ke stropu a k trámům se vystaví nosná konstrukce na níľ se pak provádí montáľ sádrokartonových desek (eventuelně vč. izolačních materiálů). Sortiment sádkoratonových desek splňuje nároky na tepelné a akustické vlastnosti (za pouľitích doplňujících izolačních materiálů), splňuje nároky na mechanické vlastnosti, ale i na protipoľární vlhkuvzdorné vlastnosti.

Jednou z četných výhod sádrokartonu je jeho nízká finanční náročnost. Ceny se liąí podle druhu sádrokartonu. Např. pro úpravu koupelny byste měli pouľít sádrokartonové desky se zvýąenou odolností proti vlhosti. Pokud se chcete pojistit před poľárem, zvolte desky s větąí protipoľární odolností.

ONLINE ŽÁDOST O KALKULACI